Periodesystemet/39 - Yttrium (Y)

Grunnstoff Yttrium (Y, 39)

Her kan du lese mer om grunnstoffet Yttrium. Dens kjemiske symbol er Y og det engelske navnet er Yttrium. Dens atomnummer er 39 och den relative atommassen til Yttrium er 88.90585 u. Den elementære klassifiseringen av Yttrium er Transisjonsmetaller, og den tilhører gruppe 3 og periode 5 i Periodesystemet.

Tettheten av Yttrium er 4450 kg/m3 . Smeltepunktet til Yttrium er 1768 Kelvin (1495 ℃). Kokepunktet til Yttrium er 3200 Kelvin (2927 ℃). Yttrium ble oppdaget i året 1794 av Johan Gadolin.

Til høyre (eller under hvis du bruker en mobil enhet med en mindre skjerm) finner du informasjonen som er gitt ovenfor for elementet Yttrium arrangert i tabellform, noe som kan være lettere å lese og bruke hvis du vil kvantifisere det i noen sortere.


Data på grunnstoff Yttrium

Kjemisk symbol
Y
Engelsk navn
Yttrium
Elementet tilhører klassen
Transisjonsmetaller
Atomnummer
39
Gruppe
3
Periode
5
Relativ atommasse
Atommasse
88.90585 u
Tetthet
4450 kg/m3
Smeltepunkt
1768 K   (1495 ℃)
Kokepunkt
3200 K   (2927 ℃)
Oppdaget år
1794
Oppdaget av
Johan Gadolin