Periodesystemet/21 - Scandium (Sc)

Grunnstoff Scandium (Sc, 21)

Her kan du lese mer om grunnstoffet Scandium. Dens kjemiske symbol er Sc og det engelske navnet er Scandium. Dens atomnummer er 21 och den relative atommassen til Scandium er 44.955912 u. Den elementære klassifiseringen av Scandium er Transisjonsmetaller, og den tilhører gruppe 3 og periode 4 i Periodesystemet.

Tettheten av Scandium er 2985 kg/m3 . Smeltepunktet til Scandium er 1814 Kelvin (1541 ℃). Kokepunktet til Scandium er 3103 Kelvin (2830 ℃). Scandium ble oppdaget i året 1879 av Lars Fredrik Nilson.

Til høyre (eller under hvis du bruker en mobil enhet med en mindre skjerm) finner du informasjonen som er gitt ovenfor for elementet Scandium arrangert i tabellform, noe som kan være lettere å lese og bruke hvis du vil kvantifisere det i noen sortere.


Data på grunnstoff Scandium

Kjemisk symbol
Sc
Engelsk navn
Scandium
Elementet tilhører klassen
Transisjonsmetaller
Atomnummer
21
Gruppe
3
Periode
4
Relativ atommasse
Atommasse
44.955912 u
Tetthet
2985 kg/m3
Smeltepunkt
1814 K   (1541 ℃)
Kokepunkt
3103 K   (2830 ℃)
Oppdaget år
1879
Oppdaget av
Lars Fredrik Nilson