Periodesystemet/61 - Promethium (Pm)

Grunnstoff Promethium (Pm, 61)

Her kan du lese mer om grunnstoffet Promethium. Dens kjemiske symbol er Pm og det engelske navnet er Promethium. Dens atomnummer er 61 och den relative atommassen til Promethium er 145 u. Den elementære klassifiseringen av Promethium er Lantanoider, og den tilhører gruppe 3 og periode 6 i Periodesystemet.

Tettheten av Promethium er 7264 kg/m3 . Smeltepunktet til Promethium er 1373 Kelvin (1100 ℃). Kokepunktet til Promethium er 3273 Kelvin (3000 ℃). Promethium ble oppdaget i året 1942 av Chien Shiung Wu, Emilio Segrè og Hans Bethe.

Til høyre (eller under hvis du bruker en mobil enhet med en mindre skjerm) finner du informasjonen som er gitt ovenfor for elementet Promethium arrangert i tabellform, noe som kan være lettere å lese og bruke hvis du vil kvantifisere det i noen sortere.


Data på grunnstoff Promethium

Kjemisk symbol
Pm
Engelsk navn
Promethium
Elementet tilhører klassen
Lantanoider
Atomnummer
61
Gruppe
3
Periode
6
Relativ atommasse
Atommasse
145 u
Tetthet
7264 kg/m3
Smeltepunkt
1373 K   (1100 ℃)
Kokepunkt
3273 K   (3000 ℃)
Oppdaget år
1942
Oppdaget av
Chien Shiung Wu, Emilio Segrè och Hans Bethe