Periodesystemet/10 - Neon (Ne)

Grunnstoff Neon (Ne, 10)

Her kan du lese mer om grunnstoffet Neon. Dens kjemiske symbol er Ne og det engelske navnet er Neon. Dens atomnummer er 10 och den relative atommassen til Neon er 20.1797 u. Den elementære klassifiseringen av Neon er Edelgasser, og den tilhører gruppe 18 og periode 2 i Periodesystemet.

Tettheten av Neon er 0.9 kg/m3 . Smeltepunktet til Neon er 24.2 Kelvin (-248.8 ℃). Kokepunktet til Neon er 27.2 Kelvin (-245.8 ℃). Neon ble oppdaget i året 1898 av William Ramsay og Morris Travers.

Til høyre (eller under hvis du bruker en mobil enhet med en mindre skjerm) finner du informasjonen som er gitt ovenfor for elementet Neon arrangert i tabellform, noe som kan være lettere å lese og bruke hvis du vil kvantifisere det i noen sortere.


Data på grunnstoff Neon

Kjemisk symbol
Ne
Engelsk navn
Neon
Elementet tilhører klassen
Edelgasser
Atomnummer
10
Gruppe
18
Periode
2
Relativ atommasse
Atommasse
20.1797 u
Tetthet
0.9 kg/m3
Smeltepunkt
24.2 K   (-248.8 ℃)
Kokepunkt
27.2 K   (-245.8 ℃)
Oppdaget år
1898
Oppdaget av
William Ramsay och Morris Travers