Periodesystemet/15 - Fosfor (P)

Grunnstoff Fosfor (P, 15)

Her kan du lese mer om grunnstoffet Fosfor. Dens kjemiske symbol er P og det engelske navnet er Phosphorus. Dens atomnummer er 15 och den relative atommassen til Fosfor er 30.973762 u. Den elementære klassifiseringen av Fosfor er Ikke-metaller, og den tilhører gruppe 15 og periode 3 i Periodesystemet.

Tettheten av Fosfor er 1820 kg/m3 . Smeltepunktet til Fosfor er 317 Kelvin (44 ℃). Kokepunktet til Fosfor er 553 Kelvin (280 ℃). Fosfor ble oppdaget i året 1669 av Hennig Brand.

Til høyre (eller under hvis du bruker en mobil enhet med en mindre skjerm) finner du informasjonen som er gitt ovenfor for elementet Fosfor arrangert i tabellform, noe som kan være lettere å lese og bruke hvis du vil kvantifisere det i noen sortere.


Data på grunnstoff Fosfor

Kjemisk symbol
P
Engelsk navn
Phosphorus
Elementet tilhører klassen
Ikke-metaller
Atomnummer
15
Gruppe
15
Periode
3
Relativ atommasse
Atommasse
30.973762 u
Tetthet
1820 kg/m3
Smeltepunkt
317 K   (44 ℃)
Kokepunkt
553 K   (280 ℃)
Oppdaget år
1669
Oppdaget av
Hennig Brand