Periodesystemet/96 - Curium (Cm)

Grunnstoff Curium (Cm, 96)

Her kan du lese mer om grunnstoffet Curium. Dens kjemiske symbol er Cm og det engelske navnet er Curium. Dens atomnummer er 96 och den relative atommassen til Curium er 247 u. Den elementære klassifiseringen av Curium er Aktinoider, og den tilhører gruppe 3 og periode 7 i Periodesystemet.

Tettheten av Curium er 13510 kg/m3 . Smeltepunktet til Curium er 1613 Kelvin (1340 ℃). Kokepunktet til Curium er 3383 Kelvin (3110 ℃). Curium ble oppdaget i året 1944 av Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso.

Til høyre (eller under hvis du bruker en mobil enhet med en mindre skjerm) finner du informasjonen som er gitt ovenfor for elementet Curium arrangert i tabellform, noe som kan være lettere å lese og bruke hvis du vil kvantifisere det i noen sortere.


Data på grunnstoff Curium

Kjemisk symbol
Cm
Engelsk navn
Curium
Elementet tilhører klassen
Aktinoider
Atomnummer
96
Gruppe
3
Periode
7
Relativ atommasse
Atommasse
247 u
Tetthet
13510 kg/m3
Smeltepunkt
1613 K   (1340 ℃)
Kokepunkt
3383 K   (3110 ℃)
Oppdaget år
1944
Oppdaget av
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso