Periodesystemet/5 - Bor (B)

Grunnstoff Bor (B, 5)

Her kan du lese mer om grunnstoffet Bor. Dens kjemiske symbol er B og det engelske navnet er Boron. Dens atomnummer er 5 och den relative atommassen til Bor er 10.811 u. Den elementære klassifiseringen av Bor er Halvmetaller, og den tilhører gruppe 13 og periode 2 i Periodesystemet.

Tettheten av Bor er 2340 kg/m3 , og Bor mineralhardhet er 9.3 Mohs. Smeltepunktet til Bor er 2573 Kelvin (2300 ℃). Kokepunktet til Bor er 3931 Kelvin (3658 ℃). Bor ble oppdaget i året 1808 av Joseph Louis Gay-Lussac og Louis Jacques .

Til høyre (eller under hvis du bruker en mobil enhet med en mindre skjerm) finner du informasjonen som er gitt ovenfor for elementet Bor arrangert i tabellform, noe som kan være lettere å lese og bruke hvis du vil kvantifisere det i noen sortere.


Data på grunnstoff Bor

Kjemisk symbol
B
Engelsk navn
Boron
Elementet tilhører klassen
Halvmetaller
Atomnummer
5
Gruppe
13
Periode
2
Relativ atommasse
Atommasse
10.811 u
Tetthet
2340 kg/m3
Smeltepunkt
2573 K   (2300 ℃)
Kokepunkt
3931 K   (3658 ℃)
Mineral hardhet
9.3 Mohs
Oppdaget år
1808
Oppdaget av
Joseph Louis Gay-Lussac och Louis Jacques