Periodesystemet/95 - Americium (Am)

Grunnstoff Americium (Am, 95)

Her kan du lese mer om grunnstoffet Americium. Dens kjemiske symbol er Am og det engelske navnet er Americium. Dens atomnummer er 95 och den relative atommassen til Americium er 243 u. Den elementære klassifiseringen av Americium er Aktinoider, og den tilhører gruppe 3 og periode 7 i Periodesystemet.

Tettheten av Americium er 13700 kg/m3 . Smeltepunktet til Americium er 1449 Kelvin (1176 ℃). Kokepunktet til Americium er 2880 Kelvin (2607 ℃). Americium ble oppdaget i året 1944 av Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan og Albert Ghiorso.

Til høyre (eller under hvis du bruker en mobil enhet med en mindre skjerm) finner du informasjonen som er gitt ovenfor for elementet Americium arrangert i tabellform, noe som kan være lettere å lese og bruke hvis du vil kvantifisere det i noen sortere.


Data på grunnstoff Americium

Kjemisk symbol
Am
Engelsk navn
Americium
Elementet tilhører klassen
Aktinoider
Atomnummer
95
Gruppe
3
Periode
7
Relativ atommasse
Atommasse
243 u
Tetthet
13700 kg/m3
Smeltepunkt
1449 K   (1176 ℃)
Kokepunkt
2880 K   (2607 ℃)
Oppdaget år
1944
Oppdaget av
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan och Albert Ghiorso