Periodesystemet/13 - Aluminium (Al)

Grunnstoff Aluminium (Al, 13)

Her kan du lese mer om grunnstoffet Aluminium. Dens kjemiske symbol er Al og det engelske navnet er Aluminium. Dens atomnummer er 13 och den relative atommassen til Aluminium er 26.9815386 u. Den elementære klassifiseringen av Aluminium er Andre metaller, og den tilhører gruppe 13 og periode 3 i Periodesystemet.

Tettheten av Aluminium er 2700 kg/m3 , og Aluminium mineralhardhet er 2.75 Mohs. Smeltepunktet til Aluminium er 933 Kelvin (660 ℃). Kokepunktet til Aluminium er 2720 Kelvin (2447 ℃). Aluminium ble oppdaget i året 1825 av Hans Christian Ørsted.

Til høyre (eller under hvis du bruker en mobil enhet med en mindre skjerm) finner du informasjonen som er gitt ovenfor for elementet Aluminium arrangert i tabellform, noe som kan være lettere å lese og bruke hvis du vil kvantifisere det i noen sortere.

Her kan du se dagens aluminiumpris.


Data på grunnstoff Aluminium

Kjemisk symbol
Al
Engelsk navn
Aluminium
Elementet tilhører klassen
Andre metaller
Atomnummer
13
Gruppe
13
Periode
3
Relativ atommasse
Atommasse
26.9815386 u
Tetthet
2700 kg/m3
Smeltepunkt
933 K   (660 ℃)
Kokepunkt
2720 K   (2447 ℃)
Mineral hardhet
2.75 Mohs
Oppdaget år
1825
Oppdaget av
Hans Christian Ørsted